KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Kentsel dönüşüm, bir ülkedeki şehir ve köylerde yer alan ve risk teşkil eden yapıların, güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi sürecidir. Yasal çerçevede belli durumlarda zorunluluk haline gelebilen kentsel dönüşüm süreçleri, devlet desteği ile gerçekleştirilir. Devletin bu anlamda sunduğu destekler; yapım kredisi ve kira desteği gibi finansal avantajların yanı sıra harç ve vergi avantajlarını da beraberinde getirir. Kentsel dönüşüm; söz konusu bölgede güvenli bir yaşam alanı tesis etmenin yanı sıra ekonomik açıdan ilerlemeye ve kaçak yapılaşmayı engellemeye katkı sağlamak için sürdürülen bir süreçtir. Toplum açısından faydalı bir süreç olan kentsel dönüşüm, şehirlerdeki ve köylerdeki yapılar ile ortak yaşam alanları deprem başta olmak üzere yapıları tehdit edebilecek olan bütün risklere karşı korur.

Kentsel Dönüşüm Hangi Alanlarda Yapılır?

Kentsel dönüşümün uygulanacağı alanlar; Bakanlar Kurulu kararının tespit ettiği ve “Riskli Alan” olarak belirlediği bölgeleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla belirlenen rezerv yapı alanlarını kapsar. Kentsel dönüşümün öncelikli amacı güvenlik olduğu için uygulamanın gerekliliğinin tespitinde ön plana çıkan faktörler; bölgenin zemin yapısı, deprem riski ve yapılaşmanın niteliği gibi unsurlardır. Can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden bölgelerin kentsel dönüşüme ihtiyacı vardır ve böyle bölgelere “Uygulama Alanı” denir.

Kentsel dönüşüm alanında yaygın olarak kullanılan bir diğer kavram da “Yerinde Dönüşüm” kavramıdır. Bu kavram, kentsel dönüşüm projelerinin kapsadığı müstakil yapılar için kullanılır. Yerinde dönüşüm süreçlerinde söz konusu yapı yıkılır ve yapının bulunduğu arsanın mevcut imar yapısı korunarak eski yapının yerine yenisi inşa edilir.

Riskli Yapılar Nasıl Tespit Edilir?

Yapıların riskli olup olmadığını inceleyen ve bakanlığa bağlı olarak çalışan risk tespit kuruluşları, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya yıkılma/hasar riski teşkil eden yapıları “riskli yapılar” olarak nitelendirir. Bu yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerde büyük bir kentsel dönüşüm projesi öngörülür ve uygulanır. Risk tespiti mal sahiplerinin ilgili kurumlara müracaat etmesiyle uygulanabileceği gibi eğer herhangi bir başvuru olmazsa bakanlık tarafından ya da ilgili belediyeler tarafından gerçekleştirilebilir. Riskli olarak tespit edilen yapıların yıkılması, kanuni olarak mecburidir. Ayrıca söz konusu yapının sahibinin de on beş gün içinde bu karara itiraz etme hakkı vardır. Risk tespitine karşı yapılacak olan itirazlar bakanlığa iletilmelidir.

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Bir projenin kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilmesi için devletin o projenin imar değişikliğine izin vermiş olması gerekir. Projelerin taşıması gereken niteliklerle ilgili süreci mal sahipleri yönetebileceği gibi diledikleri takdirde müteahhitlere bu sürecin yönetimi hakkında vekalet verebilirler. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek isteyenler ilk olarak Tapu ve Kadastro İmar Müdürlüğüne başvurarak yapılarına ait gerekli prosedürleri başlatmalıdır. Projenin netleştirilmesinin ardından dairelerin sahipleri veya arsanın ortaklarının hep birlikte sözleşme imzalaması gerekir.

Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeden önce kentsel dönüşüm prosedürleri, kentsel dönüşüm kredisi ve kentsel dönüşüm m2 fiyatları gibi konularda daha detaylı bilgiye sahip olmanızda yarar var. Kentsel dönüşüme sokmayı düşündüğünüz yeriniz ile ilgili Kıdan İnşaat’la iletişime geçiniz.